Trồng nấm vân chi từ mùn cây cao su

TS Lê Võ Định Tường (Phân viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên) cho biết bước đầu thành công trong nghiên cứu nuôi trồng nấm vân chi (Trametes versicolor) chủng du nhập từ Nhật Bản trên mùn cưa cao su, đạt năng suất 51,5 gam khô/bịch phôi (1.200g).
Kết quả này mở ra khả năng nuôi trồng nấm vân chi trên mùn cưa cây cao su phục vụ sản xuất thuốc phòng chống ung bướu từ loài nấm nổi tiếng này.